Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6072/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc công tác quản lý và bảo đảm an ninh các nguồn phóng xạ

Số hiệu: 6072/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 23/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6072/VPCP-KG
V/v: Công tác quản lý và bảo đảm an ninh các nguồn phóng xạ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Các bộ khoa học và công nghệ, quốc phòng, công an, y tế, tài nguyên và môi trường, công nghiệp

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (Báo cáo số 2570/BC-BKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2006) về kết quả tổng kiểm tra các nguồn phóng xạ và xử lý các hành vi vi phạm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất các biện pháp cụ thể, thích hợp bao gồm việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm an ninh các nguồn phóng xạ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30 tháng 11 năm 2006.

- Yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về tổng kiểm tra các nguồn phóng xạ thuộc phạm vi quản lý của mình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về việc bảo quản, lưu giữ, vận chuyển các nguồn phóng xạ. Tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ các nguồn phóng xạ thuộc phạm vi quản lý của mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30 tháng 11 năm 2006.

- Yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ lập đề án xây dựng kho cất giữ quốc gia để lưu giữ các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

- Yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp và các cơ quan có liên quan tiếp tục triển khai tổng kiểm tra chất thải phóng xạ đã sử dụng trong y tế và các ngành kinh tế kỹ thuật khác, chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo quản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30 tháng 11 năm 2006.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN;
  Website CP, Ban XDPL;
  Các vụ: QHQT, KTTH, NC, CN, TH, NN, TTBC;
- Lưu: VT, KG.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6072/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc công tác quản lý và bảo đảm an ninh các nguồn phóng xạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118