Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4835/UBND-NC năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4835/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 06/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4835/UBND-NC
V/v. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Sơn Tây.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5256/VPCP-NN , ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 776/CĐ-TTg , ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không để lặp lại tình trạng cháy rừng xảy ra trên diện rộng như trong tháng 6 và tháng 7 năm 2019.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cháy rừng, chế độ báo cáo, đảm bảo cập nhật, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng, duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 vào mùa cao điểm; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị xây dựng và triển khai phương án PCCC rừng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCC rừng, phát bản tin cảnh báo cháy rừng.

3. Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chỉ đạo các đơn vị đóng quân trong rừng, gần rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an Thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương tham gia công tác PCCC rừng và xây dựng phương áp bảo vệ rừng và PCCC rừng tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị chữa cháy rừng chủ động tham gia chữa cháy rừng khi được huy động.

4. Công an thành phố Hà Nội

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, PCCC rừng.

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về PCCC rừng và hướng dẫn chủ rừng tổ chức khắc phục kịp thời các tồn tại, vi phạm.

- Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương xây dựng phương án PCCC rừng; tổ chức thực tập phương án PCCC rừng có sự tham gia của nhiều lực lượng.

- Tổ chức thường trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có sự cố cháy xảy ra.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có rừng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC rừng; xây dựng các nội dung khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp PCCC rừng.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã, Chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định về PCCC rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai phương án PCCC rừng, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để xử lý tình huống kịp thời, tại chỗ không để xảy ra cháy, cháy lớn.

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng của lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “phòng là chính”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa hanh khô; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng trên địa bàn tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
(Để báo cáo)
- Đ/c Nguyễn Văn Sửu - PCT TT UBNDTP;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4835/UBND-NC năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.308

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34