Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4822/VPCP-QHQT phê duyệt cơ chế tài chính Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4822/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 02/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4822/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt cơ chế tài chính Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng,  Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 8005/BTC-QLN ngày 14 tháng 6 năm 2012) về việc phê duyệt cơ chế tài chính cho Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3532/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 5 năm 2012), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1283/BNN-HTQT ngày 02 tháng 5 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1963/NHNN-HTQT ngày 06 tháng 4 năm 2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cơ chế tài chính áp dụng đối với toàn bộ các nội dung của Dự án như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể của Dự án theo cơ chế tài chính đã được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
 các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).35

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4822/VPCP-QHQT phê duyệt cơ chế tài chính Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241