Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 448/KTTH-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 25/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 448/KTTH-CT
V/v thu lệ phí cấp giấy chứng nhận khoán sản.

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường,
- Sở Tài chính,
- Cục thuế Bắc Ninh.

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 203/TT-TNMT ngày 20.4.2005 về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động khoáng sản; Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Ðồng ý cho Sở Tài nguyên và Môi trường thu lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động khoáng sản với mức như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT

Loại giấy phép

Cấp mới

Cấp gia hạn, cấp lại khi chuyển nhượng thừa kế

1

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

4.000

2.000

2

Khai thác tận thu khoáng sản

500

250

3

Chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

2.000

1.000

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế Bắc Ninh theo chức năng phối hợp tổ chức, thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 448/KTTH-CT ngày 25/04/2005 về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.148

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!