Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 441/TTg-DK về việc hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 441/TTg-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 441/TTg-DK
V/v Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các công văn số 606/DKVN-HĐQT ngày 30/1/2007; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2023/BKH-GSĐT ngày 28/3/2007 về Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý phê chuẩn Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05 giữa Công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí và Công ty SK (Hàn Quốc).

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05 cho tổ hợp Công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí và Công ty SK theo quy định của Luật Dầu khí.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, CN, TM, QP, TNMT, TP và NHNN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Nh(21)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 441/TTg-DK về việc hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74