Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4390/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4390/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4390/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;
- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại các công văn số 2980/KTV-KSH ngày 22 tháng 4 năm 2008 và số 4664/KTV-KSH ngày 02 tháng 6 năm 2008 và của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại công văn số 417/UBND-NN ngày 23 tháng 5 năm 2008 về việc thăm dò, khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng công ty Khoáng sản - TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì, giữ cổ phần chi phối (trên 51%) trong Công ty Cổ phần Đất hiếm Lai Châu như đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại các công văn nêu trên.

2. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Công ty Cổ phần Đất hiếm Lai Châu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5206/VPCP-CN ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, khẩn trương triển khai việc thăm dò bổ sung để đánh giá trữ lượng toàn bộ mỏ đất hiếm Đông Pao, huyện Tam Đường, làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, chế biến.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), T (20).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4390/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74