Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4135/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 14/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4135/BNN-TCLN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng khu BTTN Sông Thanh để xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 4

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 8675/VPCP-KTTH ngày 30/11/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về đề nghị xin chuyển mục đích sử dụng đất Lâm nghiệp để xây dựng Công trình thủy điện Sông Bung 4 tỉnh Quảng Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh được thành lập theo Quyết định số 348/QĐ-UB ngày 31/10/2000 và Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo quy định tại Điều 28 của Luật Bảo vệ và phát triển rừng, thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích toàn bộ hoặc một phần khu rừng này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định. Hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được thực hiện theo Điều 29 của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Tuy nhiên, do diện tích đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình Thủy điện Sông Bung 4 là 128,507 ha rừng đặc dụng, theo Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010 nên công trình Thủy điện Sông Bung 4 thuộc diện công trình quan trọng quốc gia, phải trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TN và MT;
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4135/BNN-TCLN ngày 14/12/2010 về chuyển mục đích sử dụng rừng khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh để xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 4 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.851

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220