Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 394/UBND-TMDL của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức lễ công bố tuyến du lịch theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm

Số hiệu: 394/UBND-TMDL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đinh Thị Loan
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 394/UBND-TMDL
V/v Tổ chức lễ công bố tuyến du lịch theo dòng nhật ký Đặng Thuỳ Trâm.

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở thương mại – du lịch

 

Xét đề nghị của Sở Thương mại - Du lịch tại Tờ trình số 10/TTr-STMDL ngày 23 tháng 02 năm 2006 về việc tổ chức lễ công bố tuyến du lịch theo dòng nhật ký của Liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở Thương mại - Du lịch phối hợp với các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố tuyến du lịch theo dòng nhật ký của Liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức lễ thống nhất như đề nghị của Sở tại tờ trình nêu trên.

2. Kinh phí tổ chức lễ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 30 triệu đồng; cân đối trong dự toán chi 2006 của Sở Thương mại – Du lịch là 10 triệu đồng; phần kinh phí còn thiếu, Sở Thương mại - Du lịch làm việc cụ thể với UBND các huyện Đức Phổ, UBND huyện Ba Tơ và Công ty Du lịch Quảng Ngãi để cân đối, chi từ nguồn ngân sách của các địa phương và đơn vị để thực hiện.

- Sở Thương mại – Du lịch lập dự toán chi tiết ( phần ngân sách tỉnh hỗ trợ) gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh quyết định.

Yêu cầu Sở Thương mại - Du lịch, các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt buổi lễ trên tinh thần tiết kiệm, chu đáo, đạt hiệu quả thiết thực./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
( Đã ký)
 Đinh Thị Loan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 394/UBND-TMDL của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức lễ công bố tuyến du lịch theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195
DMCA.com Protection Status