Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 374/BNN-TCTL đề xuất Việt Nam đồng bảo trợ sáng kiến của Phi-líp-pin về tổ chức Hội thảo APEC về dự báo mưa và phòng tránh lũ lụt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 374/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/BNN-TCTL
V/v: đề xuất Việt Nam đồng bảo trợ sáng kiến của Phi-líp-pin về tổ chức Hội thảo APEC về dự báo mưa và phòng tránh lũ lụt.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 298/BNG-KTĐP ngày 09/2/2011 của quý Bộ về việc đóng góp ý kiến về đề xuất Việt Nam tham gia đồng bảo trợ sáng kiến của Phi-líp-pin về tổ chức Hội thảo APEC về dự báo mưa và phòng tránh lũ lụt. Sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, đặc biệt là lụt, bão. Trong những năm gần đây với tác động của biến đổi khí hậu, mưa lũ có xu hướng xảy ra bất thường và khó dự báo. Vì vậy, việc tăng cường năng lực, chia sẻ kinh nghiệm trong dự báo mưa và phòng tránh lũ lụt giữa các quốc gia thông qua Hội thảo như sáng kiến của Phi-líp-pin là hữu ích và cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất ủng hộ việc Việt Nam tham gia đồng bảo trợ và ủng hộ cho sáng kiến trên của Phi-líp-pin.

Trong nội dung hội thảo có bao gồm nội dung về cảnh báo sớm thiên tai và dự báo mưa thuộc lĩnh vực chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Quý Bộ tham khảo thêm ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; và cần có sự tham dự của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Bộ trong các cuộc hội thảo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Quý Bộ xem xét, tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thủy lợi (KHCN&HTQT, ĐĐ, GNTT);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 374/BNN-TCTL đề xuất Việt Nam đồng bảo trợ sáng kiến của Phi-líp-pin về tổ chức Hội thảo APEC về dự báo mưa và phòng tránh lũ lụt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81