Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3738/VPCP-KTN về việc thăm dò khoáng sản vàng gốc thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3738/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3738/VPCP-KTN
V/v thăm dò khoáng sản vàng gốc thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 760/TKV-KSH ngày 15 tháng 02 năm 2008; ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại công văn số 480/UBND-CN ngày 7 tháng 3 năm 2008, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 552/ĐCKS-KS ngày 27 tháng 3 năm 2008, Bộ Công Thương tại công văn số 1920/BCT-CNNg ngày 12 tháng 3 năm 2008 về việc thăm dò khoáng sản vàng gốc thuộc địa phận các xã Nậm Xé, Minh Lương, Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thăm dò khoáng sản vàng gốc thuộc địa phận các xã Nậm Xé, Minh Lương, Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện.

Việc cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc chỉ được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng khoáng sản vàng gốc tại khu vực nêu trên được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò khoáng sản vàng gốc tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành. Diện tích cấp phép thăm dò, đảm bảo không chồng lấn với diện tích thăm dò khoáng sản vàng gốc đã được cấp phép.

3. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo Công ty cổ phần Vàng Lào Cai tập trung nguồn lực, sớm hoàn thành việc thăm dò vàng gốc tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai với diện tích 127 ha, trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ để làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, chế biến.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quuan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhân:
- Như trên;
- Thủ tướng; PTT Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các vụ: TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu:VT, KTN(4), T (20)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3738/VPCP-KTN về việc thăm dò khoáng sản vàng gốc thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76