Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3660/BNN-TCTL góp ý Quy hoạch tổng thể cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3660/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3660/BNN-TCTL
V/v góp ý Quy hoạch tổng thể cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Phúc đáp công văn số 19/BXD-HTKT ngày 23/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc góp ý thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tổng thể cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo quy hoạch tổng thể.

2. Một số nội dung đề nghị xem xét, bổ sung:

- Báo cáo mới đề cập tỷ lệ người dân được cấp nước đến cuối năm 2006, cần cập nhật số liệu tại thời điểm hiện tại (năm 2009).

- Trong các giai đoạn tới, khi nhu cầu sử dụng nước tăng dẫn đến điều chỉnh tăng sử dụng các nguồn nước; đồng thời do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thủy văn dòng chảy… gây ảnh hưởng làm xâm nhập mặn, suy thoái và ô nhiễm nguồn nước… Vì vậy, đề nghị quý Bộ cân nhắc về việc xác định nguồn nước theo hướng đảm bảo bền vững, theo đó ưu tiên sử dụng nguồn nước từ các hồ Trị An và hồ Dầu Tiếng.

- Riêng nhà máy nước Sài Gòn cần chuyển vị trí lấy nước từ hồ Dầu Tiếng để tiết kiệm lượng nước đẩy mặn từ hồ Dầu Tiếng.

- Cập nhật thông tin quy hoạch các ngành có liên quan sử dụng nước trong khu vực đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung cũng như hài hòa lợi ích các ngành.

Đề nghị Quý Bộ xem xét, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ: Kế hoạch & ĐT, Tài chính, Tài nguyên & MT;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3660/BNN-TCTL góp ý Quy hoạch tổng thể cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49