Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3537/BNN-HTQT thực hiện Hợp đồng nghiên cứu với Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3537/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3537/BNN-HTQT
V/v thực hiện Hợp đồng nghiên cứu với IFPRI

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Xét đề nghị của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại công văn số 1428/KHNN-HTQT ngày 11/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam hợp tác với Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) thực hiện 2 hợp đồng nghiên cứu khuôn khổ dự án “Phát triển các chính sách đổi mới về giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và khai thác thị trường” do IFPRI tài trợ và chủ trì thực hiện, cụ thể:

- Tổng kết các cơ chế chính sách thể chế có thể liên kết người nông dân với thị trường cácbon ở Việt Nam. Kinh phí: 40.000 USD.

- Định lượng tiềm năng giảm thiểu bởi các lĩnh vực nông nghiệp, địa điểm, khung thời gian, và hoạt động giảm thiểu (bao gồm giảm phát thải nhà kính và cố định cácbon) ở Việt Nam, đồng thời xác định các vùng tiềm năng cao về giảm thiểu bất lợi trong nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Kinh phí: 38.000 USD.

2. Giao Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thẩm định nội dung và thực hiện các nghiên cứu trên theo đúng các quy định hiện hành về sử dụng và cung cấp thông tin, và các quy định tài chính của Việt Nam.

3. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam báo cáo Bộ kết quả thực hiện hoạt động hợp tác này sau khi hoàn thành./.  

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (HH-03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3537/BNN-HTQT thực hiện Hợp đồng nghiên cứu với Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


913

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89