Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3476/BNN-VP thực hiện Chương trình giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3476/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3476/BNN-VP
V/v Triển khai thực hiện Chương trình giống

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Vụ: Kế hoạch, Tài chính.

 

Căn cứ cuộc họp của Ban chỉ đạo “Chương trình giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020” của Bộ ngày 21/10/2010, Bộ đề nghị Tổng cục:

1. Các Tổng cục theo phân cấp ủy quyền của Bộ trưởng là chủ quản đầu tư của dự án giống thuộc chuyên ngành có nhiệm vụ quản lý toàn diện các dự án này, bao gồm:

a) Trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục các dự án giống thuộc chuyên ngành;

b) Trên cơ sở danh mục được Bộ trưởng phê duyệt, Tổng cục tiến hành:

- Lập Hội đồng thẩm định và tiến hành thẩm định dự án;

- Ra quyết định phê duyệt nội dung dự án và dự toán của dự án;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư;

- Cấp kinh phí cho chủ đầu tư theo tiến độ;

- Tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất;

- Tiến hành nghiệm thu, quyết toán.

c) Các nguyên tắc thẩm định, phê duyệt dự án giống theo quy chế chung của Bộ áp dụng chung cho chương trình giống.

d) Thực hiện nghiệm túc các chế độ báo cáo theo quy định cho lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo Chương trình.

e) Để kịp bố trí vốn cho năm 2011, đề nghị Tổng cục trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục dự án giống và tiến hành thẩm định, phê duyệt các dự án giống trước 15/12/2010.

2. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các Tổng cục thực hiện chức năng chủ quản đầu tư các dự án giống theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Thứ trưởng: Hứa Đức Nhị, Vũ Văn Tám, Nguyễn Thị Xuân Thu (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3476/BNN-VP thực hiện Chương trình giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123