Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3312/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra việc thanh toán hợp đồng Dự án Thoát nước thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3312/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3312/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra việc thanh toán hợp đồng DA Thoát nước TP Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Xét Báo cáo số 1835/UBND-QLĐTư, ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giải trình liên quan đến Kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án Thoát nước và vệ sinh thành phố Đà Nẵng; Báo cáo số 747/TTCP-CCTN, ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh toán hợp đồng Dự án Thoát nước và vệ sinh thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1949/VPCP-V.I , ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- VPBCĐTW về PCTN;
- TCty XD số 1 - Bộ Xây dựng;
- Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 8;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: KTN, KTTH, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3312/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra việc thanh toán hợp đồng Dự án Thoát nước thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74