Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3266/VPCP-KGVX về việc một số cơ quan báo chí đưa thông tin không đúng về việc tăng giá xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3266/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 20/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3266/VPCP-KGVX
V/v một số cơ quan báo chí đưa thông tin không đúng về việc tăng giá xăng dầu.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Công Thương có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ (số 3917/BCT-TTTN ngày 13 tháng 5 năm 2008) và công văn gửi Văn phòng Chính phủ (số 4026/BCT-TTTN ngày 16 tháng 5 năm 2008) phản ánh việc một số cơ quan báo chí đưa thông tin không đúng về việc tăng giá xăng dầu trong thời gian gần đây, gây tác động xấu đối với thị trường. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc đưa thông tin nói trên, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng các quy định hiện hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

(Xin gửi kèm theo bản sao các công văn của Bộ Công thương).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (03). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3266/VPCP-KGVX về việc một số cơ quan báo chí đưa thông tin không đúng về việc tăng giá xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74