Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2871/BNN-TCLN chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ ra ngoài mục đích lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2871/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2871/BNN-TCLN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ ra ngoài mục đích lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:  Văn phòng Chính phủ

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 326/VPCP-KTN ngày 20 tháng 5 năm 2011 về lấy ý kiến chuyển mục đích sử dụng 12,63 ha rừng phòng hộ sang xây dựng khu du lịch cao cấp dầu khí Cửa Lò tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 1545/BNN-LN ngày 03 tháng 6 năm 2011 gửi Văn phòng Chính phủ đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chuyển mục đích sử dụng 12,63 ha rừng phòng hộ ra ngoài mục đích lâm nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư bổ sung hồ sơ theo quy định tại Điều 28 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Điều 29 của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 5714/UBND.NN ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kèm theo các hồ sơ theo yêu cầu tại công văn số 1545/BNN-TCLN ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ (hồ sơ kèm theo).

Theo quy định hiện hành của pháp luật và xem xét các hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu du lịch cao cấp dầu khí Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng có thể cho phép chuyển mục đích sử dụng 12,63 ha rừng phòng hộ tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để sử dụng cho dự án này. Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân Nghệ An triển khai theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh Nghệ An (để phối hợp);
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2871/BNN-TCLN chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ ra ngoài mục đích lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.139
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19