Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2865/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 21/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2865/UBND-KT
Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố

Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Trong thời gian vừa qua, việc quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố đã được sự quan tâm chỉ đạo của Ngành tài nguyên và môi trường đạt được những kết quả khá tốt, góp phần giải quyết nhu cầu về sử dụng nước cho sản xuất và sinh hoạt; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt cần được khắc phục và bổ sung để việc quản lý trên lĩnh vực này đạt hiệu quả hơn, như cần phải có số liệu điều tra cơ bản, đánh giá hiện trạng, có quy hoạch, dự án về tài nguyên nước, việc chấp hành các quy định của nhà nước đối với các doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước. Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong việc quản lý tài nguyên nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt nội dung:

- Khuyến khích sử dụng nguồn nước mặt, nguồn nước do nhà máy nước cung cấp nhằm hạn chế việc khai thác và sử dụng nguồn nước dưới đất; việc cấp phép cho hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất cần xem xét giải quyết trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng nước dưới đất (nơi chưa có nguồn nước máy cung cấp, ưu tiên giải quyết việc cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho người dân và những trường hợp cá biệt khác);

- Khẩn trương điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước; xây dựng và lập quy hoạch, dự án về tài nguyên nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

- Rà soát và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quy định về khai thác, sử dụng, bảo vệ và quản lý tài nguyên nước bền vững trên địa bàn thành phố;

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước của các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước,...; đồng thời, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định và thẩm quyền;

- Rà soát và thống kê toàn bộ các giấy phép có hoạt động liên quan đến hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố; đồng thời, có văn bản nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định về hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối kinh phí đảm bảo ưu tiên cho việc xây dựng và lập quy hoạch, dự án,... về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố.

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố trong Quý III năm 2007.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo.

Công văn này thay thế Công văn số 2367/UBND-KT ngày 24 tháng 5 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ban QL các KCX và CNCT;
- Ban QL Khu Đô thị Nam CT;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu: TTLT.TN 15

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2865/UBND-KT ngày 21/06/2007 tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!