Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2710/BKH-KCN&KCX ngày 07/05/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tái chế chất thải để sản xuất các sản phẩm phụ xuất khẩu

Số hiệu: 2710/BKH-KCN&KCX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Bích Đạt
Ngày ban hành: 07/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2710/BKH-KCN&KCX
V/v tái chế chất thải để sản xuất các sản phẩm phụ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam
 (KCN Biên Hoà 2, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai)

Về đề nghị tái chế chất thải để sản xuất các sản phẩm phụ xuất khẩu nêu tại văn thư số 2K4-019/BOM/FCV ngày 22 tháng 03 năm 2004 của Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam, trên cơ sở các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn số 1206/BTNMT-TĐ ngày 20 tháng 4 năm 2004 và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại công văn số 213/CV-QLNH ngày 15 tháng 4 năm 2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam được tái chế chất thải lỏng của nhà máy của Công ty để chế biến sản phẩm phụ có chứa vàng trên cơ sở máy móc, thiết bị hiện có của Công ty và xuất khẩu sản phẩm này.

Do Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu là doanh nghiệp chế xuất, nên việc xuất khẩu sản phẩm phụ nêu trên được thực hiện theo quy định hiện hành áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất.

2. Công ty Fujitsu Việt Nam cần đảm bảo lưu giữ, xử lý các loại chất thải (nếu có) phát sinh từ quá trình tách hợp chất vàng; đảm bảo tuân thủ các cam kết trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các yêu cầu nêu tại Quyết định phê chuẩn báo cáo Đánh giá tác động môi trường số 574/QĐ-MTg ngày 19 tháng 5 năm 1997 của Bộ Khoa học,  Công nghệ và Môi trường, và các quy định hiện hành về quản lý, xử lý chất thải công nghiệp.

Thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2710/BKH-KCN&KCX ngày 07/05/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tái chế chất thải để sản xuất các sản phẩm phụ xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149