Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 252/VPCP-KTN về việc cấp giấy phép thăm dò quặng bauxit tại tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 252/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 252/VPCP-KTN
V/v: cấp giấy phép thăm dò quặng bauxit tại tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (công văn số 2938/UBND-TH ngày 29 tháng 9 năm 2008); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 9997/BCT-CNNg ngày 20 tháng 10 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5138/BTNMT-ĐCKS ngày 22 tháng 12 năm 2008) về việc cấp giấy phép thăm dò bauxit tại tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò hai mỏ bauxit Thống Nhất và Thọ Sơn tại tỉnh Bình Phước để đánh giá tổng thể vùng mỏ, xác định trữ lượng, chất lượng quặng bauxit và báo cáo kết quả lên Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia theo quy định.

3. Diện tích cấp giấy phép khai thác sau này sẽ được xem xét cụ thể căn cứ vào kết quả đánh giá trữ lượng quặng bauxit và nhu cầu sản phẩm từ quặng bauxit.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, QHQT, TTĐT
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 252/VPCP-KTN về việc cấp giấy phép thăm dò quặng bauxit tại tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.145

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62