Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2445/BNN-KL về việc dự án bảo tồn voi hoang dã và giải quyết xung đột voi - người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2445/BNN-KL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 14/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2445/BNN-KL
V/v dự án bảo tồn voi hoang dã và giải quyết xung đột voi - người

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Theo các phương tiện thông tin đại chúng, cuối tháng 7 vừa qua đàn voi rừng đã về phá hoại hoa màu của người dân xã Ear Lơi và một số thôn, buôn khác của xã Ya Lốp và đe dọa tính mạng người dân địa phương. Để giải quyết những vấn đề trước mắt và lâu dài nhằm bảo tồn voi và giải quyết xung đột voi - người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác chỉ đạo ngành chức năng:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 339/VPCP-NN ngày 17/01/2007) về việc bảo tồn voi và ngăn chặn voi phá hoa màu và đe doạ tính mạng người dân, có các biện pháp cụ thể như đã được đề cập trong văn bản số 3317/BNN-KL ngày 29/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hoàn thiện, phê duyệt và triển khai dự án Bảo tồn voi hoang dã tại địa phương theo đúng quy định hiện hành;

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn mong Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sớm triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, kiểm lâm.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2445/BNN-KL về việc dự án bảo tồn voi hoang dã và giải quyết xung đột voi - người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240