Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 216/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 24/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/BNN-TCTL
V/v: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể thoát nước TP. Hà Nội.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 98/VPCP-KTN ngày 07/01/2011 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 27/12/2010 của UBND thành phố Hà Nội) về việc cho phép UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hà Nội (phần Quy hoạch thoát nước thải) lưu vực S2, S3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương lập và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hà Nội (phần Quy hoạch thoát nước thải) lưu vực S2, S3 do UBND thành phố Hà Nội đề nghị.

2. Một số ý kiến góp ý bổ sung.

- Về mục tiêu điều chỉnh quy hoạch:

+ Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trong vùng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Về nội dung nghiên cứu:

+ Phù hợp với Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ.

+ Đề xuất được hệ thống thu gom và xử lý nước thải mùa kiệt, vùng nào chung, vùng nào riêng, với hệ thống thoát nước mùa mưa.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- UBND TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 216/BNN-TCTL ngày 24/01/2011 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.382

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!