Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 936/TTg-QHQT về cơ chế tài chính cho Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành Điện giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 936/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/TTg-QHQT
V/v Cơ chế tài chính cho Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành Điện giai đoạn 1.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6668/BTC-QLN ngày 25 tháng 5 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt cơ chế cho vay lại Khoản vay cho Chương trình "Hỗ trợ Phát triển Chính sách Cải cách ngành điện Giai đoạn 1", với các nội dung như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Công thương phê duyệt phương án sử dụng vốn gửi cho Bộ Tài chính và Cơ quan cho vay lại (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

3. Giao Bộ Tài chính ký Hiệp định cho vay lại với Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo các điều kiện vay đã được phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 936/TTg-QHQT về cơ chế tài chính cho Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành Điện giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.869
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77