Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 958/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 958/TTg-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội có tính thường xuyên 

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 7778/BTC-NSNN ngày 02 tháng 6 năm 2009 về hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội có tính thường xuyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ năm 2008 theo quy định tại văn bản số 1862/TTg-KTTH ngày 31 tháng 10 năm 2008 chỉ áp dụng thực hiện các chính sách an sinh xã hội có tính thường xuyên quy định tại Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008; Quyết định 602/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008; Quyết định 965/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2007; chính sách bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 và chính sách miễn thu thủy lợi phí quy định tại Nghị định 154/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007.

2. Các chính sách an sinh xã hội khác được thực hiện theo cơ chế hỗ trợ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định quyết định tại các văn bản cụ thể, không thuộc nội dung của văn bản số 1862/TTg-KTTH ngày 31 tháng 10 năm 2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 958/TTg-KTTH ngày 16/06/2009 về việc hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội có tính thường xuyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.293

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209