Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 927/TTg-KTTH về việc chưa thu hồi vốn tạm ứng của các tỉnh: Quảng Ngãi và Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 927/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/TTg-KTTH
V/v chưa thu hồi vốn tạm ứng của các tỉnh: Quảng Ngãi và Bình Định.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản: số 6495/BTC-NSNN ngày 6 tháng 6 năm 2008, số 6834/BTC-NSNN ngày 13 tháng 6 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 4288/BKH-KTĐP&LT ngày 16 tháng 6 năm 2008, số 3736/BKH-KTĐP&LT ngày 26 tháng 5 năm 2008 về việc chưa thu hồi số vốn bổ sung có mục tiêu năm 2008 các công trình cấp bách trong Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế Nhơn Hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chưa thu hồi trong năm 2008: 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) tỉnh Quảng Ngãi đã ứng trước từ ngân sách trung ương năm 2007 cho các dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất và 70 tỷ đồng (bẩy mươi tỷ đồng) tỉnh Bình Định đã ứng trước từ ngân sách trung ương năm 2007 cho các dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh: Quảng Ngãi và Bình Định hoàn trả ngân sách trung ưong số vốn tạm ứng nêu trên trong kế hoạch các năm 2009 và 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 927/TTg-KTTH về việc chưa thu hồi vốn tạm ứng của các tỉnh: Quảng Ngãi và Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.775
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240