Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 922/TTg-QHQT về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận Dự án do tổ chức SODI (Đức) viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 922/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 922/TTg-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận Dự án do tổ chức SODI (Đức) viện trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4167/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 6 năm 2008) về Dự án "Lồng ghép rà phá bom mìn và tái định cư", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận Dự án "Lồng ghép và rà phá bom, mìn và tái định cư" do Tổ chức SODI-Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại là 400.356 Euro, trong đó nhập khẩu 01 xe ô tô Mitsubishi Pajero để phục vụ Dự án.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến của Bộ Quốc phòng nêu tại công văn số 2642/BQP-ĐN ngày 28/5/2008./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: NC, ĐP, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 922/TTg-QHQT về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận Dự án do tổ chức SODI (Đức) viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231