Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 865/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về chi phí thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán các dự án nhóm A

Số hiệu: 865/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 865/BXD-KTTC
V/v : Chi phí thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán các dự án nhóm A.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2004 

 

Kính Gửi:  Kho bạc Nhà nước Hà Nội 

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 782 KB01/CV - TTVĐT ngày 21/5/2004 của Kho bạc Nhà Nước Hà Nội về việc chi phí thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán các dự án nhóm A. Về chi phí thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán các dự án nhóm A ngày 18/5/2004 Kho bạc Nhà Nước Trung ương đã tổ chức cuộc họp do phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà Nước Trung ương chủ trì với sự tham gia của đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà Nước Hà Nội. Nay Bộ Xây dựng trả lời cụ thể như sau:

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng đã được sửa đổi bổ sung tại các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ thì cơ quan thẩm định Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán để phê duyệt là cơ quan quản lý xây dựng đã được phân cấp. Đối với dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách Nhà Nước thì cơ quan thẩm định Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán là Bộ Xây dựng (trừ các công trình xây dựng chuyên ngành do các Bộ chuyên ngành tổ chức thẩm định - phê duyệt). Cơ quan có chức năng quản lý thực hiện việc thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán được hưởng lệ phí thẩm định theo quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính. Khi cần thiết cơ quan thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán có thể thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn chuyên ngành tham gia thẩm định (thẩm tra). Chi phí thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn thẩm định (thẩm tra) Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán được tính vào Tổng dự toán công trình theo quy định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp phải thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn thẩm định (thẩm tra) Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình thì mức thu lệ phí thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ bằng 50% mức lệ phí qui định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp thực tế mà Kho bạc Nhà Nước Hà Nội nêu trong công văn là chưa hoàn toàn đúng vì việc thẩm định Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán các dự án nhóm A sử dụng vốn Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải do Cục giám định và quản lý chất lượng - cơ quan có chức năng giúp Bộ Giao thông vận tải quản lý Nhà nước thực hiện thẩm định và hưởng lệ phí thẩm định là đúng; còn đối với Bộ Xây dựng thì Viện Kinh tế Xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ chứ không phải là cơ quan có chức năng giúp Bộ Xây dựng quản lý Nhà nước, nên khi tham gia thẩm định sẽ được hưởng chi phí thẩm định theo Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cơ quan có chức năng giúp Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong việc thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán từ trước ngày 19/5/2003 là Vụ Khảo sát thiết kế; từ ngày 19/5/2003 đến nay là Vụ Khảo sát thiết kế đối với thẩm định thiết kế kỹ thuật và Vụ Kinh tế Tài chính đối với việc thẩm định Tổng dự toán các dự án nhóm A theo phân cấp của Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Bộ Tài chính.
- Kho bạc Nhà Nước TW.
- Lưu VP, KTTC, VKT.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
đã ký 
Đinh Tiến Dũng

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 865/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về chi phí thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán các dự án nhóm A

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.068

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status