Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 85/BXD-KTXD về việc thanh toán giá trị khối lượng phát sinh trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 85/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 85/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán giá trị khối lượng phát sinh trong hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

Trả lời Văn bản số 467/SGTVT-QLDA ngày 4/6/2008 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang về việc thanh toán khối lượng phát sinh để bổ sung giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với hợp đồng xây dựng có khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì Bên giao thầu và Bên nhận thầu thống nhất xác định theo các nguyên tắc quy định trong hợp đồng về đơn giá các khối lượng phát sinh. Trường hợp, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt đơn giá các công việc phát sinh và thanh toán khối lượng phát sinh. Vì vậy, việc bổ sung giá hợp đồng đối với khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% theo Văn bản số 467/SGTVT-QLDA có giảm trừ phần trăm theo tỷ lệ giảm giá trong hồ sơ trúng thầu so với giá gói thầu được duyệt hay không, các bên căn cứ vào quy định trong hợp đồng đã được ký kết về đơn giá các khối lượng phát sinh để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang trao đổi với Sở Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 85/BXD-KTXD về việc thanh toán giá trị khối lượng phát sinh trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.805
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66