Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 804/TTg-KTTH về việc kinh phí để thực hiện dự án "Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tin tức cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 804/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 804/TTg-KTTH
V/v kinh phí để thực hiện dự án "Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tin tức cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC"

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các văn bản số 431/BTTTT-KHTC ngày 14 tháng 02 năm 2008 và số 1471/BTTTT-KHTC ngày 12 tháng 5 năm 2008, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 1356 BKH/KCHT&ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2008 và số 3042/BKH-LĐVX ngày 29 tháng 4 năm 2008, Tài chính tại văn bản số 2406/BTC-ĐT ngày 04 tháng 3 năm 2008 về việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án "Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tin tức cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 26,9 tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2009 cho Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện dự án "Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tin tức cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC".

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính tìm nguồn vốn bổ sung cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2008, hoặc cân đối, bố trí trong kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách năm 2009 cho Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn trả số vốn tạm ứng trên theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, TTĐT, Vụ KG-VX;
- Lưu: VT,KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 804/TTg-KTTH về việc kinh phí để thực hiện dự án "Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tin tức cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77