Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 800/TTg-QHQT báo cáo kết quả đàm phán Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 800/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 800/TTg-QHQT
V/v Báo cáo kết quả đàm phán Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

 

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 87/TTr-NHNN ngày 31 tháng 5 năm 2012) về kết quả đàm phán Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán và ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản liên quan cho Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" với đại diện của WB tại Hà Nội như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết về ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế tài chính cho Dự án.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Sớm hoàn tất các điều kiện hiệu lực trong phạm vi quản lý của Bộ.

- Phê duyệt bổ sung văn kiện dự án liên quan tới khoản viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) sau khi có ý kiến chấp thuận tài trợ của GEF; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký tiếp nhận khoản tài trợ nói trên.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án gồm: Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa hoàn tất các điều kiện hiệu lực để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP;
- Các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 38

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 800/TTg-QHQT báo cáo kết quả đàm phán Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.849
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112