Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7662/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Xa
Ngày ban hành: 21/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7662/TC-QLCS

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2005

CÔNG VĂN
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 7662/TC-QLCS NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua; Bộ Tài chính nhận được công văn của một số địa phương đề nghị hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm c, khoản 3 Điều 186 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/1999 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai bãi bỏ quy định về đăng ký đất đai tại Khoản 1 Điều 9 và quy định về thẩm quyền thu hồi đất tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 14/1998/NĐ-CP thì cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có trách nhiệm đăng ký tài sản với cơ quan tài chính nhà nước có thẩm quyền. Thực hiện quy định này, Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp quy định cấp giấy chứng nhận quyền quản lý tài sản Nhà nước là nhà đất thuộc trụ sở làm việc; quy định này không phải là quy định về đăng ký đất đai. Vì thế, Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không thuộc đối tượng bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 186 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 nêu trên của Chính phủ.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo UBND cùng cấp tiếp tục tổ chứ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ và Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nguyễn Văn Xa

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7662/TC-QLCS ngày 21/06/2005 của Bộ Tài chính về việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.968

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!