Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7635/VPCP-KTTH về cơ chế tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7635/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7635/VPCP-KTTH
V/v cơ chế tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 81/TTr-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2010 về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ý kiến của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Công văn số 2452/UBXH12 ngày 23 tháng 8 năm 2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 2820/BHXH-BC ngày 8 tháng 7 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính căn cứ vào Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7393/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 10 năm 2010 về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, hoàn thiện dự thảo cơ chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam mà Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đặt ra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7635/VPCP-KTTH về cơ chế tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108