Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 709/BNN-TC về lập kế hoạch tổng thể và điều chỉnh ngân sách dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 709/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 709/BNN-TC
V/v lập kế hoạch tổng thể và điều chỉnh ngân sách dự án   

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp

Do tính chất cấp thiết, để tiếp tục triển khai dự án Kfw4 và Dự án Pacsa2, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của dự án đặt ra, theo đề nghị của Ban, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Bộ) đã có Quyết định số 110/QĐ-BNN-TC, ngày 24/1/2011 giao dự toán chi ngân sách vốn đối ứng năm 2011 cho Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, trong đó có hai dự án này.

Tuy nhiên, để đảm bảo tuân thủ, thực hiện đúng các quy định về quản lý vốn ODA, các dự án này chỉ được giải ngân sau khi Chủ dự án chỉ đạo Ban Quản lý dự án Kfw4 và Pacsa2 hoàn thành các nội dung dưới đây:

1. Đối với Dự án Kfw4, do biến động về quy mô hoạt động; mặt khác định mức chi tiêu đã có những thay đổi, đến nay vốn đối ứng ngân sách trung ương bố trí theo thiết kế ban đầu không còn phù hợp, vượt mức phê duyệt ban đầu. Chính vì vậy, đề nghị Ban Quản lý dự án rà soát lập kế hoạch điều chỉnh vốn tổng thể và dự toán chi tiết chi năm 2011 làm căn cứ trình Bộ phê duyệt.

2. Đối với Dự án Pacsa2, đề nghị lập kế hoạch tài chính tổng thể trình Bộ duyệt làm căn cứ triển khai năm 2011 và bố trí vốn cho những năm tiếp theo.

Vậy, Bộ thông báo để Ban biết, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các công việc nêu trên trước quý II năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Hứa Đức Nhị (để b/c);
- BQLDA Kfw4, Pacsa2;
- Lưu VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH  
PHÓ VỤ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 709/BNN-TC về lập kế hoạch tổng thể và điều chỉnh ngân sách dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.095

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102