Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6985/VPCP-KTTH về việc điều chuyển vốn kế hoạch 2008 từ Bộ Công Thương sang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6985/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6985/VPCP-KTTH
V/v điều chuyển vốn KH 2008 từ Bộ Công Thương sang Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của: Bộ Công Thương tại văn bản số 7423/BCT-KHCN ngày 21 tháng 8 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 10841/BTC-ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6674/BKH-KTCN ngày 15 tháng 9 năm 2008 về việc vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chuyển 6,9 tỷ đồng (sáu tỷ, chín trăm triệu đồng) vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc dự toán ngân sách năm 2008 của Bộ Công Thương sang Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam để thực hiện Dự án Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho sản phẩm Điều hòa không khí và Tủ lạnh.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chuyển, quản lý và sử dụng số vốn nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6985/VPCP-KTTH về việc điều chuyển vốn kế hoạch 2008 từ Bộ Công Thương sang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.806
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13