Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6189/BTC-NSNN về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6189/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6189/BTC-NSNN
V/v tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; trong thời gian vừa qua nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua nắm tình hình vẫn còn một số địa phương thực hiện huy động đóng góp của nhân dân để đầu tư cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chủ động sử dụng nguồn ngân sách được giao, trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình, dự án, như: chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn; các dự án quan trọng, cấp bách, … Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công ưu tiên sử dụng nhân công là người dân tại địa phương tham gia dự án, tạo điều kiện tăng thêm thu nhập, góp phần kích cầu tiêu dùng; sử dụng vật liệu xây dựng trong nước sản xuất nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và ngăn chặn suy giảm kinh tế.

2. Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg , đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp dưới tăng cường kiểm tra, rà soát các quy định về việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; đảm bảo việc huy động (gồm cả huy động đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng và huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện) phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện; các cơ quan nhà nước không được ban hành văn bản bắt buộc nhân dân đóng góp; không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng; thực hiện bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định; có biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc thực hiện huy động đóng góp của nhân dân. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện việc chỉ đạo kiểm tra, rà soát các quy định về việc huy động đóng góp của nhân dân về Bộ Tài chính trước ngày 15/5/2009 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c TTCP);
- Tỉnh ủy, Thành ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6189/BTC-NSNN về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.365
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175