Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 568/TC/NSNN về việc giao dự toán chi tiết ngân sách năm 2000 cho đơn vị sử dụng ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 568/TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 21/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 568/TC/NSNN
V/v giao dự toán chi tiết ngân sách năm 2000 cho đơn vị sử dụng ngân sách

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi:

- Các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2000 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước, Nghị định 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/CP nói trên: "sau khi được Chính phủ, ủy ban nhân dân giao kế hoạch ngân sách, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm phân bổ dự toán ngân sách được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, bảo đảm đúng với dự toán ngân sách được giao cả về tổng mức và chi tiết".

Để thực hiện đúng quy định trên đây và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2000 ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể (đơn vị dự toán cấp I) khẩn trương phân bổ dự toán ngân sách được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III). Trường hợp chưa giao được trực tiếp thì có thể ủy quyền cho các đơn vị dự toán cấp II giao cho đơn vị dự toán cấp III, song đơn vị dự toán cấp I vẫn phải chịu trách nhiệm tổng hợp kết qủa phân bổ dự toán ngân sách và gửi đến Bộ Tài chính xem xét có ý kiến.

Quyết định phân bổ ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách phải được chi tiết đến ít nhất 11 mục chủ yếu đã quy định tại thông tư số 06/2000/TT-BTC ngày 19/1/2000 của Bộ Tài chính và gửi đến cơ quan tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành ở địa phương và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thực hiện ngay việc phân bổ ngân sách theo nguyên tắc đã nêu tại điểm 1 nói trên.

Việc giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo các điểm 1 và 2 nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31/3/2000. Cơ quan Tài chính các cấp và Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và tạo điều kiện để việc phân bổ ngân sách được thực hiện đúng chế độ quy định. Đến ngày 1/4/2000, nếu chưa có quyết định giao dự toán chính thức của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch được quyền từ chối cấp phát cho các đơn vị sử dụng ngân sách và thông báo lại cho đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chậm trễ này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phó TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c)
- VPCP (Vụ Tổng hợp)
- Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- KBNN TW, Vụ HCSN
- Lưu VP, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Trọng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 568/TC/NSNN về việc giao dự toán chi tiết ngân sách năm 2000 cho đơn vị sử dụng ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154