Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5321/VPCP-KTN về việc xử lý bù chênh lệch giá cáp điện ở các dự án, công trình trên địa bàn thành phố HCM từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5321/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5321/VPCP-KTN
V/v xử lý bù chênh lệch giá cáp điện ở các dự án, công trình trên địa bàn thành phố HCM từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006.

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2806/UBND-ĐTMT ngày 15 tháng 6 năm 2009, ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1425/BXD-KTXD ngày 14 tháng 7 năm 2009 về việc xử lý bù chênh lệch giá cáp điện do biến động giá tại thời điểm từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006 đối với các dự án, công trình triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà thầu thực hiện việc bù trừ giá cáp điện và điều chỉnh giá hợp đồng của các công trình xây dựng đã thi công từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo các nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg  Hoàng Trung Hải;
- Bộ XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5321/VPCP-KTN về việc xử lý bù chênh lệch giá cáp điện ở các dự án, công trình trên địa bàn thành phố HCM từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


902

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75