Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 475/BXD-QLN bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo kiến nghị của UBND tỉnh Kon Tum do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 475/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 24/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 475/BXD-QLN
V/v bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo kiến nghị của UBND tỉnh Kon Tum.

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1524/VPCP-KTN ngày 10/3/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về kiến nghị của UBND tỉnh Kon Tum về việc bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (sau đây gọi tắt là Quyết định 167/2008/QĐ-TTg). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị bổ sung đối tượng là các hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở đang cư trú tại các thôn, làng thuộc thị trấn và thành phố Kon Tum:

Theo quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thì các hộ dân thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế, tại một số phường, thị trấn, thị xã (là khu vực đô thị) vẫn có các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (sau đây gọi tắt là thôn, bản) trực thuộc. Tại các thôn, bản này hiện vẫn tồn tại hai loại đối tượng: một bộ phận các hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp và một bộ phận còn lại sinh sống bằng nghề phi nông nghiệp. Tuy thuộc phường, thị trấn nhưng địa danh vẫn gọi là thôn, bản; kết cấu hạ tầng cũng như điều kiện sống, sinh hoạt của các hộ dân sống tại các thôn, bản này vẫn như cũ, không có sự khác biệt so với trước đây khi chưa trực thuộc phường, thị trấn. Tại các thôn, bản này vẫn còn một bộ phận hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ để họ có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống.

Ngoài tỉnh Kon Tum, nhiều địa phương khác cũng có số hộ thuộc đối tượng nói trên. Nhiều địa phương đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung số hộ nói trên vào diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Bộ Xây dựng nhận thấy đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum cũng như của các địa phương khác là phù hợp với thực tế. Ngày 28/12/2009, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 120/TTr-BXD đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg là các hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, sinh sống bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp đang cư trú tại các thôn, bản thuộc phường, thị trấn, thị xã (là khu vực đô thị). Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, thống kê số hộ trên để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg đối với một số trường hợp khác:

2.1. Trường hợp đối tượng là các hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg nhưng lại bị thiên tai phá huỷ:

Hiện nay, ngoài tỉnh Kon Tum thì tại nhiều địa phương khác có một số hộ đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg nhưng do yếu tố khách quan, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoả hoạn nên nhà ở của họ đã bị sập đổ, phá huỷ hoàn toàn. Do vậy, những hộ này lại trong tình trạng không có nhà ở, nên đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Đây là những hộ nghèo không thể tự xây dựng nhà ở nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 120/TTr-BXD ngày 28/12/2009 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ bổ sung theo mức quy định của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg để số hộ này có điều kiện xây dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống.

2.2. Trường hợp đối tượng là các hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở nhưng do nằm trong khu vực sạt lở cao, cần được di dời khẩn cấp:

Việc di dời số hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở cao để bảo đảm an toàn là việc làm cấp bách. Theo báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum thì số hộ này đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, do vậy không được hỗ trợ lần hai. Về kinh phí hỗ trợ di dời, đề nghị UBND tỉnh Kon Tum nghiên cứu áp dụng quy định tại các chính sách khác có quy định phù hợp hoặc trực tiếp đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn để thực hiện.

3. Về đề nghị bổ sung số lượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg đối với những hộ phát sinh chưa được hỗ trợ nhà ở:

Hiện nay, ngoài tỉnh Kon Tum thì tại nhiều địa phương khác cũng có đề nghị điều chỉnh số lượng hộ nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, trong đó một số địa phương đề nghị điều chỉnh tăng, một số địa phương khác lại đề nghị điều chỉnh giảm so với số lượng đã được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt tại Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn.

Để việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đảm bảo đúng quy định, đồng thời đảm bảo việc bố trí vốn hỗ trợ hợp lý, Bộ Xây dựng đề nghị:

- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh tăng số lượng: Trước mắt thực hiện hỗ trợ nhà ở cho số đối tượng đã được phê duyệt tại Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Còn đối với số lượng kiến nghị bổ sung, đề nghị các địa phương tiến hành rà soát cụ thể và có báo cáo giải trình, kèm theo Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở bổ sung để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh giảm số lượng: Để tránh tình trạng cấp thừa vốn hỗ trợ, cần triển khai thực hiện hỗ trợ theo số lượng điều chỉnh giảm của các địa phương; đồng thời đề nghị các địa phương tiến hành rà soát cụ thể và có báo cáo giải trình kèm theo Đề án điều chỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị của UBND tỉnh Kon Tum về bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 475/BXD-QLN bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo kiến nghị của UBND tỉnh Kon Tum do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.283

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118