Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4439/LĐTBXH-PCTNXH về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án của tỉnh Yên Bái năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4439/LĐTBXH-PCTNXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4439/LĐTBXH-PCTNXH
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án của tỉnh Yên Bái năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

 

Trả lời Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 6/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xin hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Yên Bái có số người nghiện ma túy cao, trên 2.500 người nghiện có hồ sơ quản lý và khoảng 1.600 đối tượng nghi nghiện ma túy, vẫn tiền ẩn nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện, và là một trong những tỉnh có tỷ lệ người nhiễm HIV lớn nhất trong cả nước.

Là một tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách rất hạn hẹp, đặc biệt trong 2 năm gần đây (2008-2009) phải cân đối ngân sách phục vụ cho các biện pháp thực hiện mục tiêu chống suy giảm kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai, do vậy Yên Bái càng khó khăn trong việc cân đối nguồn kinh phí để thực hiện Đề án Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2010.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn toàn nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết nguồn kinh phí thực hiện Đề án trên của tỉnh Yên Bái.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng – Chủ tịch UBQG về PC HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục PCTNXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4439/LĐTBXH-PCTNXH về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án của tỉnh Yên Bái năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


955
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49