Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4289/BGTVT-TC xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước kinh phí sự nghiệp năm 2011 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4289/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4289/BGTVT-TC
V.v Xây dựng dự toán chi NSNN kinh phí sự nghiệp năm 2011.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Cục/ Tổng cục chuyên ngành thuộc Bộ GTVT;
- Văn phòng Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ;
- Các Trường đào tạo trực thuộc Bộ GTVT;
- Viện Khoa học công nghệ &PT GTVT;
- Viện chiến lược & phát triển GTVT;
- Trung tâm công nghệ thông tin;
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Tổng công ty Đường sắt VN;
- Tổng công Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam;
- Công ty bảo đảm an toàn hàng hải VN I, II,

 

Thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 90/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Để đảm bảo công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (phần chi sự nghiệp) năm 2011 của Bộ GTVT theo quy định, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng dự toán thu, chi NSNN (phần chi sự nghiệp) năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 90/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 (dưới đây gọi tắt là Thông tư 90/2010/TT-BTC). Trong đó, Bộ GTVT nhấn mạnh một số nội dung sau:

1- Về nội dung kế hoạch thu, chi NSNN năm 2011:

a- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2010: Theo hướng dẫn tại Điều 2, Điều 4 Thông tư 90/2010/TT-BTC.

b- Đánh giá tình hình thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo hướng dẫn tại điều 6 Thông tư 90/2010/TT-BTC.

c- Xây dựng dự toán thu, chi NSNN: Theo hướng dẫn tại Điều 8, Điều 9 và khoản 2 Điều 10 Thông tư 90/2010/TT-BTC. Đặc biệt lưu ý: Đối với dự toán chi không thường xuyên, các đơn vị phải có thuyết minh và kèm theo nội dung chi tiết nhiệm vụ thực hiện.

d- Những giải pháp và kiến nghị thực hiện về cơ chế chính sách và kế hoạch NSNN 2011.

c- Về biểu mẫu lập và báo cáo dự toán: Lập đầy đủ biểu mẫu theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư 90/2010/TT-BTC.

2- Về thời hạn lập và gửi kế hoạch thu, chi NSNN năm 2011 về Bộ GTVT:

Các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kế hoạch thu, chi NSNN năm 2011 về Bộ (Vụ Tài chính) trước ngày 10/7/2010 để Bộ kịp thời xem xét tổng hợp trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo quy định. Nếu đơn vị báo cáo chậm, Bộ không tổng hợp dự toán thu, chi NSNN năm 2011 của đơn vị để làm cơ sở đề nghị ngân sách nhà nước bố trí thì đơn vị tự chịu trách nhiệm.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Vụ KHCN; Vụ TCCB; Vụ Pháp chế;
Lưu: VT – TC (Khang).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4289/BGTVT-TC xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước kinh phí sự nghiệp năm 2011 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.113
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41