Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3746/BTC-QLN hạch toán ngân sách nhà nước nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3746/BTC-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3746/BTC-QLN
V/v hạch toán NSNN nguồn viện trợ không hoàn lại  

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

 

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, nguồn viện trợ không hoàn lại do nước ngoài viện trợ cho phía Việt Nam thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước chưa được hạch toán ngân sách nhà nước tương đối lớn. Để đảm bảo việc quyết toán nguồn viện trợ năm 2009, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện hạch toán ngân sách nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại như sau:

1. Kéo dài thời hạn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước niên độ 2009 đối với nguồn viện trợ không hoàn lại đến hết ngày 30/6/2010 đối với Bộ, ngành trung ương và đến hết ngày 30/4/2010 đối với các địa phương.

2. Việc kiểm soát chi đối với các khoản viện trợ đã kê khai xác nhận viện trợ trong năm 2008 và 2009 để làm căn cứ hạch toán ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 82/2007/TT-BTC , ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước và các công văn số 5550/BTC-KBNN ngày 16/4/2009, công văn số 8228/BTC-KBNN ngày 10/6/2009, công văn số 12911/BTC-KBNN ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính.

3. Việc hạch toán ngân sách niên độ 2010 đối với nguồn viện trợ không hoàn lại thực hiện theo Quyết định 2752/2009/QĐ-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế ghi chép, hạch toán kế toán các khoản vay, viện trợ và trả nợ nước ngoài của Chính phủ trong điều kiện vận hành TABMIS. Chứng từ hạch toán kế toán theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính tại văn bản riêng.

Đề nghị các Bộ, địa phương và các cơ quan chủ quản đôn đốc các chủ dự án/đơn vị sử dụng viện trợ khẩn trương thực hiện kiểm soát chi để cơ quan tài chính có căn cứ ghi thu, ghi chi nguồn viện trợ niên độ 2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản nợ và Tài chính đối ngoại) để kịp thời xem xét và giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC các tỉnh, TP;
- KBNN các tỉnh, TP;
- Vụ NSNN, KBNN;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3746/BTC-QLN hạch toán ngân sách nhà nước nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.364
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253