Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3663/BNN-TCTL thay đổi đơn vị thực hiện Thông tư liên tịch 48/2009/TTLT-BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3663/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 08/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3663/BNN-TCTL
V/v thay đổi đơn vị thực hiện Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/03/2009 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều. Tại thời điểm ban hành Thông tư, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão (Cục Quản lý ĐĐ & PCLB) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được giao nhiệm vụ lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều đối với các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt do ngân sách Trung ương bảo đảm.

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2010 Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT được thành lập theo Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý ĐĐ & PCLB trực thuộc Tổng cục (trở thành đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Tổng cục). Để tiếp tục thực hiện quy định tại Thông tư 48/2009/TTLT, Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất giao cho Tổng cục Thủy lợi thực hiện nhiệm vụ lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều đối với các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt do ngân sách Trung ương bảo đảm. Tổng cục Thủy lợi sẽ sử dụng bộ máy tham mưu của Tổng cục, trong đó có Cục Quản lý ĐĐ & PCLB để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như trên.

Vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo và đề nghị Bộ Tài chính đồng thuận để Tổng cục Thủy lợi thực hiện nhiệm vụ từ năm 2010 và các năm tiếp theo./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HCSN (Bộ TC);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ TC; TCTL
- Sở NN&PTNT các tỉnh có đê;
- Lưu: VT  Bộ, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3663/BNN-TCTL thay đổi đơn vị thực hiện Thông tư liên tịch 48/2009/TTLT-BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174