Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3335/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3335/VPCP-KTTH
V/v chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2008

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tại công văn số 118/EVN-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Tài chính (tại công văn số 6765/BTC-TCDN ngày 13 tháng 5 năm 2009); Công Thương (công văn số 3664/BCT-TC ngày 23 tháng 4 năm 2009) về việc chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, cho phép Công ty mẹ và các công ty thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ có khó khăn về tài chính (nếu hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá thì kết quả kinh doanh của đơn vị sẽ bị lỗ hoặc hòa vốn) được phép phân bổ số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2008 vào chi phí năm 2008, bằng số chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ đến hạn trả trong năm 2009. Số còn lại sẽ được theo dõi và tiếp tục phân bổ cho những năm sau (không quá 5 năm). Khi xác định chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thuộc Tập đoàn thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan giải thích rõ với các tổ chức quốc tế về báo cáo tài chính năm 2008 của Tập đoàn (theo chuẩn mực quốc tế) không đạt các yêu cầu của tổ chức tín dụng quốc tế bởi lý do biến động của ngoại tệ làm chênh lệch tỷ giá tăng đột biến; Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải trình thêm và chủ động có các biện pháp cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo như kiến nghị của các tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo các chỉ số tài chính đã cam kết trong Hiệp định vay đã ký kết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP;
- Các Phó TTgCP
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, ĐMDN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3335/VPCP-KTTH ngày 25/05/2009 về việc chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7