Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 332/TTg-KTTH về việc ứng vốn để xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 332/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 332/TTg-KTTH
V/v ứng vốn để xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại các văn bản số 3279/UBND-CN1 ngày 24 tháng 12 năm 2007 và số 277/UBND-CN1 ngày 31 tháng 01 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 365/BKH-KTĐP&LT ngày 17 tháng 01 năm 2008 và số 1125/BKH-KTĐP&LT ngày 22 tháng 02 năm 2008, Tài chính tại văn bản số 965/BTC-ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008, Giao thông vận tải tại văn bản số 234/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2008 về việc tạm ứng vốn để xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 100 (một trăm) tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2009 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để triển khai xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính tìm nguồn vốn bố trí cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để hoàn trả số vốn tạm ứng trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
- Website CP, Vụ CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). (Nguyện 16b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 332/TTg-KTTH về việc ứng vốn để xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112