Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 331/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 331/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 331/VPCP-QHQT
V/v bổ sung danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét các đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9930/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 12 năm 2009), của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7535/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2009), về việc bổ sung danh mục dự án sử dụng vốn vay ưu đãi EDCF của Chính phủ Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung dự án thành phần 1 thuộc Dự án Xây dựng đường hành lang ven biển phía Nam (đoạn từ Thị trấn Thứ bảy đến hết cầu Kênh 14) vào danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 – 2011.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chính thức gửi công hàm cho cơ quan hữu trách của phía Hàn Quốc đề nghị tài trợ Dự án nêu trên;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị thêm danh mục bổ sung các dự án ưu tiên sử dụng vốn ODA Hàn Quốc, vận động Chính phủ Hàn Quốc tăng cường cung cấp vốn ODA cho vay ưu đãi cho Việt Nam. Trong công việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý dành sự ưu tiên cao cho việc vận động, thu xếp vốn cho Dự án Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ trên Internet đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 4846/VPCP-TTĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 331/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.081
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41