Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3099/VPCP-QHQT về việc sửa đổi Phụ lục 4 về Mua sắm kèm theo Hiệp định vay với Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3099/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3099/VPCP-QHQT
V/v Sửa đổi Phụ lục 4 về Mua sắm kèm theo Hiệp định vay với IFAD

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Trà Vinh

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6320/BTC-QLN ngày 05 tháng 5 năm 2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Phụ lục 4 về mua sắm, kèm theo Hiệp định vay cho Chương trình “Cải thiện sự tham gia thị trường với người nghèo tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh” do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ, như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Tài chính ký Thư sửa đổi Phụ lục trên với Quỹ IFAD.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,  PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3099/VPCP-QHQT về việc sửa đổi Phụ lục 4 về Mua sắm kèm theo Hiệp định vay với Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


781
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127