Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 298/TTg-KTN về đầu tư và cơ chế vay vốn cho Dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 298/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/TTg-KTN
V/v đầu tư và cơ chế vay vốn cho Dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 05/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 01 năm 2009), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 403/NHNN-TD ngày 15 tháng 01 năm 2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 456/BKH-KHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2009) về việc đầu tư và cơ chế vay vốn cho Dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để đầu tư cho Dự án.

Sau khi có Hiệp định vay vốn WB, cho phép lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Đối với phần vốn của JICA, trường hợp JICA không tham gia, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đề xuất nguồn vốn khác (kêu gọi WB tài trợ tiếp hoặc bổ sung vào danh mục sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ).

2. Sau khi dự án được duyệt, cho phép sử dụng kinh phí từ nguồn vốn chưa phân bổ của Dự án WB4 để thực hiện thiết kế kỹ thuật. Đồng ý tiến hành công tác chuẩn bị tuyển chọn tư vấn kỹ thuật ngay trong giai đoạn thẩm định nghiên cứu khả thi Dự án.

3. Việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: QHQT, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 298/TTg-KTN về đầu tư và cơ chế vay vốn cho Dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.736
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41