Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2881/TCT-KK về việc hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi Ngân sách nhà nước đối với tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và các khoản thu khác do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2881/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2881/TCT-KK
V/v hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi NSNN đối với tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và các khoản thu khác

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3115/DKVN-TCKT&KT ngày 6/5/2008 và công văn số 5233/DKVN-TCKT&KT ngày 22/7/2008 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tổng hợp lãi nước chủ nhà và đề nghị ghi thu ghi chi quý I và quý II năm 2008. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 23/6/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ. Trong đó quy định rõ trình tự, thủ tục, hồ sơ … đề nghị ghi thu ghi chi NSNN đối với tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và các khoản thu khác của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi đầy đủ, đúng theo quy định tại Điểm 4, Mục III Phần B Thông tư số 56/2008/TT-BTC nêu trên đối với tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và các khoản thu khác quý I, II/2008 của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, để Tổng cục Thuế có cơ sở tổng hợp trình Bộ Tài chính làm thủ tục ghi thu ghi chi NSNN theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, DT;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2881/TCT-KK về việc hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi Ngân sách nhà nước đối với tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và các khoản thu khác do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184