Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2663/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2663/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 18/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2663/VPCP-KTTH
V/v: Điều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu CP giai đoạn 2003-2010

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Gia Lai.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các văn bản số 2192/BKH-KTĐP&LT ngày 3 tháng 4 năm 2007, số 2714/BKH-KTĐP&LT ngày 20 tháng 4 năm 2007 và số 2786/BKH-KTĐP&LT ngày 25 tháng 4 năm 2007) về việc điều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đìều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 của các tỉnh An Giang, Bạc Liêu và Gia Lai như sau:

a) Tỉnh An Giang điều chỉnh 02 dự án

- Đường Núi Voi (huyện Tịnh Biên) thay bằng đường Tân Lập (Núi Voi-Tân Lập),

- Đường Vĩnh Bình (huyện Châu Thành) thay bằng đường Tân Phú (Vĩnh Bình-Tân Phú).

b) Tỉnh Bạc Liêu: điều chỉnh 04 dự án

- Đường Giồng Nhãn-Gò Cát thay bằng đường Giồng Nhãn-Gành Hào (thuộc 2 xã Vĩnh Hậu A, Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lợi),

- Đường Lộc Ninh-Ninh Thạnh Lợi-Cả Chanh thay bằng đường Lộc Ninh-Ninh Thạnh Lợi (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân),

- Đường Đầu Sấu-Vĩnh Lộc thay bằng đường Cầu Sập-Ninh Quới-Ngan Dừa-Quốc lộ 63 (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân),

- Đường Nĩnh Lộc-Ba Đình thay bằng đường Vĩnh Lộc-Vĩnh Lộc A (xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân).

c) Tỉnh Gia Lai: điều chỉnh 04 dự án

- Xã Ia Ko (huyện Chư Sê) thay bằng xã Plei Me (huyện Chư Prông),

- Xã Ia Dreng (huyện Chư Sê) thay bằng xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa),

- Xã Ya Hội (huyện Đắk Đoa) thay bằng xã Ia Hội (huyện Đăc Pơ),

- Xã Ia Cút được chuẩn xác lại tên là xã Ia Púch.

2. Tổng vốn đầu tư vẫn giữ nguyên theo văn bản số 6037/BKH-TH ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo danh mục sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: CN, ĐP, IV, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2663/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.827
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78