Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 230/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 230/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 230/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Đại Đồng Tiến

Trả lời văn bản số 16/08-CV-ĐĐT ngày 16/9/2008 của Công ty TNHH Xây dựng Đại Đồng Tiến về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng qui định: Đối với các gói thầu, hạng mục công trình, công trình chưa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán theo qui định hiện hành (Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng). Việc điều chỉnh các hợp đồng nêu tại văn bản số 16/08-CV-ĐĐT thực hiện trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, căn cứ điều chỉnh và các qui định của Nhà nước có liên quan.

Công ty TNHH Xây dựng Đại Đồng Tiến căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 230/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162