Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2235/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Hữu Vân
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2235/BNN-KH
V/v: Thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn TPCP năm 2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ đầu tư

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước Trung ương về tổng hợp tình hình thực hiện và kết quả giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 (tính đến hết ngày 31/3/2011) - tỷ lệ (%) vốn thanh toán so với kế hoạch năm như sau:

Cả nước: 33,7%

Trong đó:

1. Trung ương: 45,6%

- Bộ NN&PTNT: 27,6%

- Bộ GTVT: 54,1%

2. Địa phương: 23,5%

Như vậy, tỷ lệ giải ngân của Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện nay thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân chung của các Bộ, ngành Trung ương. Ngoài một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao (trên 50%), các dự án còn lại đều có tỷ lệ giải ngân thấp (trong đó có một số dự án tỷ lệ giải ngân hiện vẫn là 0%).

Trong điều kiện nguồn vốn của Bộ được giao năm thấp hơn nhiều so với nhu cầu (nhiều công trình hoàn thành, công trình chặn dòng vượt lũ đang thiếu vốn). Tuy nhiên, với kết quả giải ngân như trên thì việc đề nghị bổ sung thêm vốn là rất khó được chấp thuận.

Trước tình hình trên, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo việc thực hiện và giải ngân khối lượng hoàn thành. Căn cứ vào kết quả giải ngân các dự án (theo số liệu của Kho bạc nhà nước Trung ương), Bộ sẽ chủ động điều chuyển vốn từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao (có nhu cầu bổ sung vốn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- TCTL, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2235/BNN-KH về thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ ngày 26/04/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152